Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

checinsko-kielecki-park

cisowsko-orlowinski-park

checinsko-kielecki-ochk

cisowsko-orlowinski-ochk

Strona główna

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
25-655 Kielce ul. Łódzka 244
28-400 Pińczów, Krzyżanowice Średnie 14
województwo świętokrzyskie

 

 • telefon:
  (41) 345 58 80 [Kielce]
  (41) 358 90 92 [Krzyżanowice Średnie]
 • fax:
  (41) 345 51 91 [Kielce]
  (41) 357 17 11 [Krzyżanowice Średnie]
 • email:
  sekretariat@pk.kielce.pl
 • strona www: www.pk.kielce.pl

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Redaktor strony:
Zbigniew Ptak
telefon: (41) 345 58 80 wew. 24
e-mail:
ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl

 

 

Aktualnie obowiązujące uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego i Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie o skierowaniu do konsultacji 8 projektów uchwał
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczących parków krajobrazowych

 

 

Uwagi i wnioski do projektów uchwał można składać w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia:

– w formie pisemnej na adres: Zespół Świętokrzyskich i
Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25–655
Kielce,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl

 

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Zbigniew Ptak

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
ul. Łódzka 244, 25–655 Kielce

 

Telefon: (41) 345 58 80 wew. 24

Adres poczty elektronicznej:
ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl

 

Pliki do pobrania: