Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu osobowego na potrzeby projektu LIFE4Delta_PL.
Poniżej załączniki do pobrania.

Publikacja UZP

SIWZ

Załącznik-nr-1-Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy

Załącznik-nr-3a-i-3b-Oświadczenia

Załącznik-nr-4-Wzór-umowy

Załącznik-nr-5-Grupa-kapitałowa

Załącznik-nr-6-Zobowiązanie

Załącznik-nr-7-Wykaz-dostaw

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty