Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowo-osobowego typu pick-up na potrzeby projektu LIFE4Delta_PL.

Poniżej załączniki do pobrania.

UZP – Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3a i 3b – Oświadczenia

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie

Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw

pytania i odpowiedzi do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie 17.10.2019

Wyjaśnienia SIWZ (1)

Załącznik nr 1 -Szczegółowy opis zamówienia po zmianie 17.10.2019

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy po zmianie 17.10.2019

Załącznik nr 4 – Wzór umowy po zmianie 17.10.2019

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty