Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wyniki naboru

Data publikacji ogłoszenia: 10.01.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 21.01.2022 r.

Stanowisko: specjalista ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17/NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 1/22)

 

 

Unieważnia się nabór na stanowisko Specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17/NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (ogłoszenie Nr 1/22 z dnia 10.01.2022 r.).

Data publikacji ogłoszenia: 10.01.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 21.01.2022 r.

Stanowisko: specjalista ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17/NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 1/22)

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Waldemar Dalewski, zam. Busko Zdrój.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17/NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Waldemar Dalewski spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 16.12.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2021 r.

Stanowisko: Specjalista ds. edukacji (Ogłoszenie 10/21)

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Wiktoria Chrzanowska, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalisty ds. edukacji w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Wiktoria Chrzanowska spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 08.12.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 20.12.2021 r.

Stanowisko: Specjalista ds. marketingu i promocji (Ogłoszenie 9/21)

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Natalia Harabin, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalisty ds. marketingu i promocji w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Natalia Harabin spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 16.09.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 27.09.2021 r.

Stanowisko: Starszy specjalista (Ogłoszenie 8/21)

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Nina Szymańska, zam. Dmosice

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Starszy specjalista w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Nina Szymańska spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 03.09.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 13.09.2021 r.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie 7/21).

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Robert Pisarczyk, zam. Busko – Zdrój.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. promocji w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w Zespole Świętokrzyskich i  Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Robert Pisarczyk spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz
dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 30.08.2021 r.

Stanowisko: Starszy specjalista ds. inwestycyjno – administracyjnych (Ogłoszenie 6/21).

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Jarosław Dąbrowski, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Starszy specjalista ds. inwestycyjno – administracyjnych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Jarosław Dąbrowski spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 30.08.2021 r.

Stanowisko: Główny specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 5/21)

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. inwestycji nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 5/21 z dnia 18.08.2021 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 26.07.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2021 r.

Stanowisko: Główny specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 4/21)

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. inwestycji nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 4/21 z dnia 26.07.2021 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 17.03.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 29.03.2021 r.

Stanowisko: Specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 3/21)

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji dokumenty przesłane do tut. jednostki przez kandydata nie spełniają wymagań związanych ze stanowiskiem w zakresie posiadanego wykształcenia.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 3/21 z dnia 17.03.2021 r.) zostaje unieważniony.