Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wyniki naboru

Data publikacji ogłoszenia: 15.09.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2022 r.

Stanowisko: Specjalista ds. edukacji z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (Ogłoszenie nr 11/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani  Aneta Chyc, zam. Bogucice Pierwsze.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. edukacji z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (Ogłoszenie nr 11/22) w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Aneta Chyc spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 05.09.2022 r.

Stanowisko:   Specjalista ds. organizacyjnych z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 10/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Iwona Szczepan, zam. Skotniki Górne.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Iwona Szczepan spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 05.09.2022 r.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji i marketingu z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (Ogłoszenie Nr 9/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie  

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalista ds. promocji i marketingu z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach kandydat, którego oferta wpłynęła w naborze na w/w stanowisko nie spełnia wymagań związanych ze stanowiskiem w zakresie: wymaganego doświadczenia zawodowego.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 9/22 z dnia 25.08.2022 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 05.09.2022 r.

Stanowisko: Specjalista ds. edukacji z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (Ogłoszenie Nr 8/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie  

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalista ds. edukacji z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach kandydaci, których oferty wpłynęły w naborze na w/w stanowisko nie spełniają wymagań związanych ze stanowiskiem w zakresie: wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 8/22 z dnia 25.08.2022 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 12.08.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2022 r.

Stanowisko: Specjalista pełniący obowiązki koordynatora ds. dostępności (Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich) w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 7/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani  Justyna Komisarczyk, zam. Podłęże.

 

Uzasadnienie  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko specjalisty pełniącego obowiązki koordynatora ds. dostępności (Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich) w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Justyna Komisarczyk spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 01.08.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 17.08.2022 r.

Stanowisko: Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych; Sekcja ds. kolejki wąskotorowej (Ogłoszenie Nr 6/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie  

W prowadzonym naborze na stanowisko Referenta pełniącego obowiązki koordynatora ds. dostępności nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 6/22 z dnia 01.08.2022 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 26.07.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 05.08.2022 r.

Stanowisko: Referent pełniący obowiązki koordynatora ds. dostępności (Ogłoszenie Nr 5/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie  

W prowadzonym naborze na stanowisko Referenta pełniącego obowiązki koordynatora ds. dostępności nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 5/22 z dnia 26.07.2022 r.) zostaje unieważniony.

 

Data publikacji ogłoszenia: 25.05.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 06.06.2022 r.

Stanowisko: Starszy specjalista ds. ochrony bioróżnorodności w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 4/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Krzysztowska, zam. Pińczów.

 

Uzasadnienie  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko starszego specjalisty ds. ochrony bioróżnorodności w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Agnieszka Krzysztowska spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

 

Data publikacji ogłoszenia: 01.03.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 11.03.2022 r.

Stanowisko: Adiunkt pełniący obowiązki specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 3/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Paweł Szczurkowski, zam. Kielce. 

 

Uzasadnienie  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko adiunkta pełniącego obowiązki specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Paweł Szczurkowski spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 27.01.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 07.02.2022 r.

Stanowisko: Główny specjalista ds. inwestycji sekcji ds. kolejki wąskotorowej (Ogłoszenie 2/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Stanisław Dymarczyk,
zam. Skarżysko-Kamienna.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Główny specjalista ds. inwestycji sekcji ds. kolejki wąskotorowej w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Stanisław Dymarczyk spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.