Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

przemek

Data publikacji ogłoszenia: 3.12.2014 r.

Termin składania ofert upłynął: 17.12.2014 r.

Stanowisko: Specjalista pełniący obowiązki zastępcy kierownika projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie 9/14).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan  Grzegorz Wróbel zam. Zajączków.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko specjalisty pełniącego obowiązki zastępcy kierownika projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, iż Pan Grzegorz Wróbel spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 3.10.2014 r.

Termin składania ofert upłynął: 13.10.2014 r.

Stanowisko: Adiunkt pełniący obowiązki specjalisty ds. promocji w zakresie realizacji projektuLIFE13NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie Nr 8/14).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Andrzej Żądło zam. Dobrowoda.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko adiunkta pełniącego obowiązki specjalisty ds. promocji w zakresie realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz części ustnej,
tj. rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Andrzej Żądło spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 23.09.2014 r.

Termin składania ofert upłynął: 3.10.2014 r.

Stanowisko: Starszy księgowy pełniący obowiązki specjalisty do spraw księgowych projektu LIFE13NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie Nr 5/14).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Barbara Grządziela zam. Kielce.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko starszego księgowego pełniącego obowiązki specjalisty do spraw księgowych projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej,
tj. rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Barbara Grządziela spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 16.09.2014 r.

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2014 r.

Stanowisko: Specjalista pełniący obowiązki zastępcy kierownika projektu LIFE13NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie Nr 2/14).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującą procedurą naboru Komisja oceniła dokumenty złożone przez kandydata i stwierdziła, że nie zostały spełnione wymogi dotyczące wykształcenia na stanowisko specjalisty pełniącego obowiązki zastępcy kierownika projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.

Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 2/14 z dnia 16.09.2014 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 16.09.2014 r.

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2014 r.

Stanowisko: Referent pełniący obowiązki specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE13NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie Nr 4/14).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan  Mateusz Łukasik zam. Strzałków.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko referenta pełniącego obowiązki specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, iż Pan Mateusz Łukasik spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 16.09.2014 r.

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2014 r.

Stanowisko: Referent pełniący obowiązki specjalisty ds. Ostoi: Kozubowskiej i Nadnidziańskiej w zakresie realizacji projektu LIFE13NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie Nr 3/14).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan  Michał Miazga zam. Kielce.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko referenta pełniącego obowiązki specjalisty ds. Ostoi: Kozubowskiej i Nadnidziańskiej w zakresie realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, iż Pan Michał Miazga spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2014 r.

Termin składania ofert upłynął: 08.09.2014 r.

Stanowisko: Starszy specjalista pełniący obowiązki Kierownika projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie 1/14).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Dariusz Nowakowski zam. Kielce.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko starszego specjalisty pełniącego obowiązki kierownika projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, iż Pan Dariusz Nowakowski spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data ogłoszenia naboru: 03.12.2014 r.
Komórka organizacyjna:
Wieloosobowe stanowisko d/s. realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038
Termin składania dokumentów:
17.12.2014 r.
Ilość etatów:
1

nabór z-ca kierownika LIFE+ 03.12.2014

Data ogłoszenia naboru: 03.10.2014 r.
Komórka organizacyjna:
Wieloosobowe stanowisko d/s. realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038
Termin składania dokumentów:
13.10.2014 r.
Ilość etatów:
1/2

nabór na stanowisko nr 8-14 03.10.2014

Data ogłoszenia naboru: 23.09.2014 r.
Komórka organizacyjna:
Wieloosobowe stanowisko d/s. realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038
Termin składania dokumentów:
03.10.2014 r.
Ilość etatów:
1/2

nabór na stanowisko nr 5-14 23.09.2014