Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Administrator

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 05.09.2022 r.

Stanowisko:   Specjalista ds. organizacyjnych z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 10/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Iwona Szczepan, zam. Skotniki Górne.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Iwona Szczepan spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data ogłoszenia naboru: 12.08.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
Oferowane stanowisko: Specjalista pełniący obowiązki koordynatora ds. dostępności
Termin składania dokumentów:
23.08.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie Nr 7-22.

Data publikacji ogłoszenia: 01.03.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 11.03.2022 r.

Stanowisko: Adiunkt pełniący obowiązki specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 3/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Paweł Szczurkowski, zam. Kielce. 

 

Uzasadnienie  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko adiunkta pełniącego obowiązki specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Paweł Szczurkowski spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data ogłoszenia naboru: 16.09.2021 r.
Komórka organizacyjna:
Zespół ds. ochrony krajobrazu
Oferowane stanowisko: Starszy specjalista
Termin składania dokumentów:
27.09.2021 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 8-21

Data publikacji ogłoszenia: 03.09.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 13.09.2021 r.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie 7/21).

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Robert Pisarczyk, zam. Busko – Zdrój.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. promocji w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w Zespole Świętokrzyskich i  Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Robert Pisarczyk spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz
dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 02.11.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2020 r.

Stanowisko: Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych (Ogłoszenie 10/20).

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Marta Chrząszczyk, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych w Zespole Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Marta Chrząszczyk spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 02.11.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2020 r.

Stanowisko: Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych (Ogłoszenie 9/20).

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Paweł Kondej, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych w Zespole Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Paweł Kondej spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.